+48 58 555 28 00 residence@villabaltica.com

Poradnik bezpiecznych wakacji

Recepcja

 • Każdorazowa dezynfekcja powierzchni lady recepcyjnej. Regularna dezynfekcja wejścia do hotelu oraz pozostałych powierzchni (poręczy etc.) w lobby.
 • Stosowanie przez pracowników obsługi hotelu przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.
 • Ograniczenie do minimum czasu przebywania Gościa przy recepcji. Każdorazowa dezynfekcja kart pokojowych (wydawanie/przyjmowanie) i terminalu płatniczego.
 • Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji w lobby hotelowym.
 • Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce przez zaznaczenie linii wskazujących bezpieczne odległości.
 • Każdy Gość wchodzący do hotelu ma mierzoną temperatury bezdotykowym termometrem oraz jest poproszony o dezynfekowanie rąk.
 • Podczas meldunku Gość otrzymuje zdezynfekowaną kartę do pokoju razem z pełną informacją o procedurach bezpieczeństwa hotelu.
 • Pomieszczenia ogólnodostępne
 • Szczegółowa dezynfekcja toalet w hotelu, w tym wg zaleceń GIS.
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości – łatwo dostępny i widoczny dozownik w holu recepcyjnym oraz na piętrze hotelu przy windach, a także przy wejściu do restauracji, części wspólnych hotelu.
 • Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności.
 • Dezynfekcja wind hotelowych.

Pokój hotelowy

 • Szczegółowa dezynfekcja i wietrzenie pokoju hotelowego, w tym wg zaleceń GIS.
 • Udostępnienie w pokoju hotelowym, na życzenie Gościa, środku dezynfekującego oraz maseczek.
 • Ozonowanie każdego opuszczanego przez Gościa pokoju przed przyjęciem kolejnego
 • Posiadamy certyfikat pralni RMK o stosowaniu środków chemicznych najwyższej jakości o działaniu wirusobójczym. Wszystkie naczynia znajdujące się w pokoju są jednorazowe.
 • Personel sprzątający stosuje jednorazowe rękawiczki i przyłbice.

Restauracja

 • Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla Gości oczekujących na wejście do restauracji, baru.
 • Zachowanie bezpiecznych odstępów – linie wskazujące odległości.
 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk wszystkich Gości wchodzących do restauracji.
 • Wprowadzenie odpowiednich bezpiecznych odległości między stolikami i krzesłami w restauracji.
 • Wprowadzenie ograniczeń w liczbie osób przebywających jednocześnie w restauracji.
 • Rezygnacja ze standardowych dań bufetowych na rzeczy posiłków serwowanych przez obsługę kelnerską do stolików restauracji.
 • Wprowadzenie godzin posiłków dla poszczególnych pokoi zapewniając odpowiednią bezpieczną liczbę osób.
 • Room service śniadaniowy oraz popołudniowo-wieczorny wydawany do pokoju hotelowego w formie eko-pudełek (w razie potrzeby).
 • Każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, innych powierzchni oraz karty menu w restauracji po każdym Gościu.
 • Stosowanie przez pracowników restauracji przyłbic oraz rękawiczek.

Pracownicy

 • Specjalistyczne wewnętrzne przeszkolenie z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i ostrożności pod względem zapobiegania koronawirusowi, w tym wg zaleceń GIS, wszystkich pracowników hotelu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO.
 • Mierzenie temperatury przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przygotowanym do tego pomieszczeniu, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu hotelu, szatniach.
 • Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.
 • Reorganizacja systemu zmian pracowników w celu wprowadzenia ograniczeń w liczbie osób zaczynających zmianę jednocześnie.
award6
award7